Dönüşüm Patlamadan Korunma

Patlamadan Korunma Danışmanlığı

İşletmelerde patlamaya karşı önlemlerin alınması dikkatli planlanması gereken uzun bir süreçtir. Dönüşüm PKD ekibi olarak patlamadan korunma dokümanının hazırlanmasının ardından danışmanlık faaliyetleri ile işletmenizde bu sürecin etkin bir şekilde işletilmesine destek olmaktayız.

Çalışmalarımız arasında;

İşletme projesi üzerinden inceleme ve analiz çalışmaları,
Projeye göre patlayıcı ortamların belirlenmesi,
Belirlenen patlayıcı ortamlara göre exproof ekipmanların belirlenmesi,
Satın alma aşamasında exproof ekipmanların uygunluk kontrolleri,
Belirlenen patlayıcı ortam büyüklüklerine göre uygulama aşamasında denetim ve gözetim,
Patlayıcı ortam büyüklüklerinin indirgenmesi için ikame, tecrit vb. önlemlerin belirlenmesi,
Ulusal ve uluslararası standartlara göre çalışmaların gözden geçirilmesi,
Değişen mevzuat ve standardlar hakkında bilgi akışı,
Yönetici ve çalışanlara yönelik işletmenin patlamadan korunma politikası doğrultusunda eğitim çalışmaları,

gibi tüm süreçleri içeren faaliyetler yer almaktadır.