Dönüşüm Patlamadan Korunma

Hakkımızda

Hakkımızda

Çalışanların “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bir doküman hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. Dönüşüm Patlamadan Korunma Birimi, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri için bu doküman eğitimli ve profesyonel Mühendisleri ile hazırlamaktadır.